Reg. nr. 11270984
    Punane tn. 56, 13619 Tallinn
    Turvajuht 58112111
    Klienditeenindus 55551574
    info@valvetorngrupp.ee
    Telefon, faks 6009333
    A/a 221031663554 Hansapank


EST | RUS 
Häiresüsteemi kasutamise üldtingimused
  1. Häiresüsteemi eesmärk on avastada lubamatud sissetungid ja kiiresti informeerida toimuvast turvafirmat või hoone valdajat.

2. Häiresüsteemi tööd kontrollib häiresüsteemi keskseade, kuhu erinevad andurid edastavad info sissetungi, klaasi purunemise, rõhu muutuse, vibratsiooni või tulekahju kohta.

3. Häiresüsteemi keskseadmest toimub süsteemi töö juhtimine, anduritest tuleva info analüüs ja häirete edastamine. Samuti toimub keskseadmes häireallika asukoha määramine, häirete salvestamine, süsteemi seisundi kontrollimine ning häirete kuuldavaks ning nähtavaks tegemine.

4. Häire korral käivitab Häiresüsteemi keskseade sireeni ja/või vilkuri, lisaks võib signaali edastada raadiosaatja või telefoniliini teel turvafirmasse. Oluline on jälgida telefoniliinide kaitstust ka väljaspool valveobjekti, vältimaks häire edastumise katkestusi.

5. Kogu häiresüsteemi juhitakse sõrmistikult, mis asub Häiresüsteemi keskseadmest eraldi ja mille lõhkumine murdvarga poolt ei kahjusta Häiresüsteemi keskseadme tööd.

6. Häiresüsteemi valvesse panek ja valvest maha võtmine toimub koodikombinatsiooni kasutades. Oluline on jälgida, et koodi teab vaid piiratud ring inimesi ning koodikombinatsiooni valimine toimuks kõrvalseisvatele mittenähtavalt. Soovitav on aeg-ajalt koode vahetada.

7. Häiresüsteem on varustatud akutoitega, mis tagab süsteemi töö ka voolukatkestuse korral.

8. Infrapunaandurid reageerivad objekti (inimene, koer jms.) soojuskiirgusele.

9. Andur tuleb suunata nii, et ettearvatav sissetungija saaks häiresüsteemi poolt koheselt avastatud. Tuleb jälgida, et ruumis ei oleks kiirelt muutuva temperatuuriga objekte, mis võivad tekitada valehäireid (lambid, kütteradiaatorid, ebatihedad aknad jms.) ega vabalt liikuvaid koduloomi (koerad, kassid, linnud, mitmesugused putukad jms).

10. Infrapunaandureid ei kasutata niisketes või tolmuses keskkonnas.

11. Infrapunaanduri toimeala peab olema täies ulatuses testitud, veendumaks, et soovitud valveala on anduri poolt valvatavas tsoonis. Anduri vaatevälja ette ei tohi paigaldada esemeid (mööbel, kardinad jms), mis takistavad anduri reageerimist liikumisele või sissemurdmisele.

12. Juhul, kui selgub, et häiresüsteemi seadmed on rikutud või muutunud vähem töökindlaks:

- häiresüsteemi seadmed on rikutud või muutunud vähem töökindlateks Tellija või kolmandate isikute süül või väramatu jõu poolt põjustatud asjaolude tõttu

- häiresüsteemi seadmed on rikutud või muutunud vähem töökindlaks nende kasutuskorra rikkumise (eiramise) tõttu (näiteks: voolu kõikumisest tingitud aku mahtuvuse vähenemine, mehhaaniline seadme vigastus, seadmete ebasobilik keskkonna muutus jms.)

- häiresüsteemi seadmete hooldust või remonti on teostanud kolmas isik kohustub Tellija eelpool nimetatud põhjuste korral, kandma häiresüsteemi seadmete rikete parandamise või asendamisega seotud kulud (tehniku väljasõidu, häiresüsteemi seadmete ja tööde maksumuse osas).

« Tagasi

 
Koostööpartnerid:

Desperado Turvateenistus

Orvos Monitooring
© 2008 Valvetorn Grupp OÜ | Kõik õigused reserveeritud