Reg. nr. 11270984
    Punane tn. 56, 13619 Tallinn
    Turvajuht 58112111
    Klienditeenindus 55551574
    info@valvetorngrupp.ee
    Telefon, faks 6009333
    A/a 221031663554 Hansapank


EST | RUS 
Mehitatud valve
  Turvatöötaja viibib Teie objektil pidevalt.

Turvatöötaja ülesanded on järgmised:
a) objekti vara või personali ohustavate olukordade ennetamine, prognoosimine ja ärahoidmine;
b) tekkinud konfliktsituatsioonide lahendamine;
c) teie poolt kehtestatud läbipääsukorra organiseerimine ja elluviimine.

Lepingu sõlmimisele eelneb:
a) objekti turvakontseptsiooni väljatöötamine;
b) kõigi riskide üksikasjalik analüüs objekti iseärasustest lähtuvalt;
c) tellijale soovituste koostamine objekti ohutuse taseme tõstmiseks: tehnilise valve vahendite valik (valvesignalisatsioon, tulekahjusignalisatsioon, videovalve), infolekke vastaste, läbipääsu kontrolli, tööajaarvestuse ja teiste vahendite valik.

Objekti turvamise iseärasuste üksikasjaliku uurimise põhjal koostatakse turvatöötajate jaoks ametijuhend. VALVETORN GRUPP OÜ töötajatel on kutsekvalifikatsiooni tunnistused, nad kannavad ühtset vormi ja on varustatud seadusega lubatud erivahenditega. Turvatöötajad on pidevalt ühenduses valvekeskusega. Lisaks sellele: 1) häire korral sõidab objektile patrullekipaaž ja vajadusel kutsutakse ka politsei või päästeteenistus. 2) kui objekt on varustatud tehnilise valve vahenditega (valvesignalisatsioon, tulekahjusignalisatsioon), siis on see valvekeskuse pideva kontrolli all. 3) kui objektile on paigaldatud vajalik videovalvesüsteem, seal on Interneti püsiühendus ja staatiline IP-aadress, siis on olukord objektil valvekeskuses jälgitav reaalajas (näiteks häire puhul, turvatöötaja sunnitud eemaldumise või temapoolse päringu korral). 4) iga kuu koostatakse tellijale üksikasjalik akt valvatava objekti seisukorra kohta, kus antakse hinnang kõigile ohuteguritele.

Koostööpartner on DESPERADO TURVATEENISTUSE AS, kelle valvekeskus on pidevas ühenduses meie töötajatega ja patrullmasinad reageerivad Teie objektilt saabuvale häirele.

« Tagasi

 
Koostööpartnerid:

Desperado Turvateenistus

Orvos Monitooring
© 2008 Valvetorn Grupp OÜ | Kõik õigused reserveeritud